Innmeldingsskjema Eclipse, senior litt øvet, 10. klasse og eldre