Innmeldingsskjema GOLD, junior elite, 7. – 9. klasse