Innmeldingsskjema SHINE, senior premier, 10. klasse og eldre

Innmeldingsskjema SHINE

Felter markert med * må fylles ut!

INFORMASJON OM UTØVER

Ved overgang fra annen klubb skal overgangsskjema sendes NAIF. Utøver/foreldre/foresatt må fylle ut og sende overgangsskjemaet til gammel klubb. Det er gammel klubb som starter prosessen ved overgang, og det er de som sender skjemaet til NAIF.
Overgangsskjema kan du laste ned her.
PS! Det er kun junior- og seniorutøvere som behøver å sende inn overgangsskjema.


INFORMASJON OM FAKTURAMOTTAKER / FORESATT 1
Her legger du inn informasjon om deg selv om du skal betale fakturaen, eller forelder/foresatt om denne skal ligge som mottaker. Om du legger inn informasjon om deg selv må du legge inn kontaktinfo på forelder/foresatt i neste felt i tilfelle skade.


INFORMASJON OM FORESATT 2  Her legger du inn informasjon om forelder/foresatt, i tilfelle skade, om du selv er fakturamottaker.