Innmeldingsskjema SHINE, senior premier, 10. klasse og eldre