Innmeldingsskjema THUNDER, junior litt øvet, 7. – 9. klasse

Innmeldingsskjema THUNDER

Felter markert med * må fylles ut!

INFORMASJON OM UTØVER

Ved overgang fra annen klubb skal overgangsskjema sendes NAIF. Utøver/foreldre/foresatt må fylle ut og sende overgangsskjemaet til gammel klubb. Det er gammel klubb som starter prosessen ved overgang, og det er de som sender skjemaet til NAIF.
Overgangsskjema kan du laste ned her.
PS! Det er kun junior- og seniorutøvere som behøver å sende inn overgangsskjema.


INFORMASJON OM FAKTURAMOTTAKER / FORESATT 1


INFORMASJON OM FORESATT 2  – ikke påkrevet