Innmeldingsskjema WHITE, jr ag lvl 3

Innmeldingsskjema WHITE

Felter markert med * må fylles ut!

INFORMASJON OM UTØVER

Ved overgang fra annen klubb skal overgangsskjema sendes NAIF. Utøver/foreldre/foresatt må fylle ut og sende overgangsskjemaet til gammel klubb. Det er gammel klubb som starter prosessen ved overgang, og det er de som sender skjemaet til NAIF.
Overgangsskjema kan du laste ned her.
PS! Det er kun junior- og seniorutøvere som behøver å sende inn overgangsskjema.


INFORMASJON OM FAKTURAMOTTAKER / FORESATT 1
Det er ikke påkrevet at utøvere over 18 år fyller inn data om foresatte, men vi setter pris på om du oppgir kontaktperson i tilfelle skade.
Hvis du ikke ønsker å oppgi annen kontaktperson, må egne data legges inn her (som ovenfor).


INFORMASJON OM FORESATT 2  – ikke påkrevet