Medlemsregler

OCT Galaxy medlemsregler

 1. Alle medlemmer plikter å følge lover og regler i.h.t. NIF og NAIF. Mer informasjon om dette finner du på NIFs og NAIFs hjemmesider.
 2. Alle medlemmer skal behandle hverandre med respekt. Miljøet og holdninger er veldig viktig i Galaxy! Mobbing, baksnakking eller grov munnbruk er uakseptabelt.
 3. Innmelding og utmelding i klubben skal skje ved å sende inn registreringsskjema/utmeldingsskjema på klubbens nettsider. Ved innmelding forplikter man seg til å betale treningsavgift og medlemsavgift. Utøvere over 12 år er også forpliktet til å betale lisens til forbundet. Avgifter og lisenser blir ikke refundert selv om utøveren slutter i løpet av semesteret. Støttemedlemmer betaler kun medlemsavgift.
 4. Utøvere må selv kjøpe/selge konkurransedrakt. Drakten skal ikke benyttes i noe arrangement uten tillatelse fra styret, så lenge utøver er medlem i klubben. Utøvere skal alltid påse at drakten er presentabel før man stiller i drakt til mesterskap eller oppvisninger.
 5. Klubben er pålagt av Oslo kommune/Bymiljøetaten/divisjon idrett til å ha tilsynsvakt under treninger i Frydenberg­hallen. Alle foreldre/foresatte vil få tildelt en/to vakter à ca 2 timer per semester med forpliktet oppmøte. Foreldre/­foresatte forplikter seg også til å møte på hallvaktopplæring når man blir innkalt til dette.
 6. Det kan bli arrangert dugnader hvor inntektene går til klubben. Alle medlemmer er forpliktet til å stille på dugnad.
 7. Alle medlemmer forplikter seg til å følge oppsatte treningstider. Fravær er meldepliktig og skal meldes til trener omgående. Kontaktinformasjon til trenere finnes på klubbens nettsider. For de som konkurrerer og deltar på ­oppvisninger må det påregnes ekstratreninger som også er obligatoriske. Under oppkjøring til konkurranser/oppvisninger er det kun sykdom eller andre alvorlige hendelser som er gyldig fraværsgrunn.
 8. Alle utøvere skal stille på trening i egnet treningstøy og innesko. Utøvere med langt hår skal ha dette oppsatt. Alle smykker skal tas av, og piercing og lignende må tapes før trening.
 9. Det er ikke tillatt å røyke, snuse, nyte rusmidler eller tygge tyggegummi mm. under trening, under oppvisninger eller mesterskap med eller uten drakt, treningsdress eller i andre effekter med Galaxy logo.
 10. Det vil bli tatt bilder og filmer av utøverne på trening og ved arrangementer som kan bli publisert.
 11. Dersom lisens, treningsavgifter eller andre økonomiske forpliktelser til klubben ikke betales i tide, kan utøver få treningsnekt frem til disse er betalt. Dette gjennomføres for lagets og utøvers eget beste. Utøvere (utøvers foreldre/foresatte) må ha gjort opp alle sine økonomiske forpliktelser til klubben i god tid før utøvers deltakelse på turer og mesterskap.
  Ikke overholdte økonomiske forpliktelser kan føre til utestengelse fra deltakelse på turer og mesterskap, og kan i verste fall føre til utestengelse fra klubben.

Brudd på disse reglene får konsekvenser ved laguttak, og kan i verste fall medføre eksklusjon.