Bli medlem

PRØVETIME
Har du lyst til å prøve cheerleading hos oss, må du først registrere deg for en gratis og uforpliktene prøvetime.

1.-4. klasse / født 2007-2010 / Mini  Fullt – Venteliste

5.-6. klasse / født 2005-2006 / PeeweeFullt – Venteliste

6.klasse og eldre Coed open class(gutter og jenter)

7. klasse og eldre / født 2004 og tidligere / Junior Elite Gold/ Junior Thunder Fullt 

10. klasse og eldre / født 2001 og tidligere / Senior SHINE / Senior Coed EclipseFullt 

Ønsker du å fortsette etter prøvetimen melder du deg inn ved å følge anvisningen under “INNMELDING” nedenfor.

INNMELDING
Ønsker du å begynne hos oss etter å ha deltatt på prøvetime, melder du deg inn ved å fylle ut og sende inn elektronisk innmeldingsskjema.

 • Mini BRONZE tar primært inn nye utøvere i august, september, desember, januar, og april såfremt det er ledig plass.
 • Peewee SILVER og BLACK tar primært inn nye utøvere i august, september, desember, januar, og april såfremt det er ledig plass.
 • Junior/senior coed rekrutt COMETS tar inn utøvere hele sesongen. Senior coed ECLIPSE tar inn så fremt det er ledige plasser, i tillegg til uttak i august.
 • Junior og senior konkurranselagene THUNDER, GOLD og SHINE tar inn utøvere på opptak i august.
  Følg med på nyheter på nettsidene her for uttaksdatoer og info om dette.

Aldersklasser
I tabellen ser du hvilket lag du skal velge i forhold til når du er født, og i forhold til når på året du melder deg inn (hvilken måned).
Eksempel: Hvis du er født i 2006, går i 5. klasse og melder deg inn i perioden august-desember 2016, skal du velge laget peewee.

Lag Aldersklasse Fødselsår Kapasitet
Mini Bronze 1.- 4. klasse Født 2008 – 2011 Fullt
Peewee Silver 5. klasse Født 2007 Fullt
Peewee black 6. klasse Født 2006 Fullt
Jr. Level 3 Thunder 7. – 9. klasse Født 2002 – 2005 Fullt
Galaxy Comet – Open Class (lvl 3. gutter/jenter) 6. klasse og eldre Født 2006 og eldre Kontakt oss for plass
Jr. Level 5 Gold 7. – 9. klasse Født 2002 – 2005 Uttak i august
Sr. Level 5 Coed Eclipse 10. klasse og eldre Født 2002 og tidligere Fullt
Sr. Level 6 Shine 10. klasse og eldre Født 2002 og tidligere Uttak i august

 

*rekrutt er for litt øvet/nybegynnere som ønsker å jobbe seg opp til å kunne begynne på de andre lagene

Klikk på riktig lag i listen under, så kommer du til innmeldingsskjemaet.


TRENINGSAVGIFTER

Mini BRONZE
Treningsavgift per semester: Kr 2000
Treningestimer per uke: 3 t + 1 t turn hver uke
Peewee SILVER
Treningsavgift per semester: Kr 2000
Treningstimer per uke: 3 t + 1 t turn hver uke
COMETS
Treningsavgift per semester: Kr 1500
Treningstimer per uke: 2,5 t, inkl 1 t turn hver uke
THUNDER
Treningsavgift per semester: Kr 2900
Treningstimer per uke: 4,5 t + 1 t turn hver uke
GOLD
Treningsavgift per semester: Kr 3250
Treningstimer per uke: 6 t + 1 t turn hver uke
ECLIPSE
Treningsavgift per semester: Kr 2900
Treningstimer per uke: 4 t + 1 t turn hver uke
SHINE
Treningsavgift per semester: Kr 3250
Treningstimer per uke: 6 t + 1 t turn hver uke
JUNIOR/SENIOR GS
Treningsavgift tilkommer, ta kontakt

 

  • Junior & senior GS: Alle utgifter i forbindelse med konkurranseavgift, reise, musikk etc. betales av den enkelte utøver.
  • I ukene før konkurranse/mesterskap vil det være ekstratreninger i tillegg til de faste treningstidene.
  • Det må beregnes utgifter til drakt/sløyfe/sko, samt i forbindelse med reiser til mesterskap/konkurranser nasjonalt og internasjonalt
   for lagene Gold, (Eclipse) og Shine.
  • Det må beregnes utgifter til drakt/sløyfe/sko, samt i forbindelse med reiser til mesterskap/konkurranser nasjonalt
   for lagene Bronze, Silver, Black og Thunder.
  • Kontingenten, eller deler av denne, blir ikke refundert selv om medlemmet slutter midt i en sesong eller midt i et år. Klubbens utgifter dekkes inn av treningsavgift og dugnad.
  • Klubben kjører salgsdugnad en gang i året. Det vil være mulig å kjøpe seg ut fra denne. Pris og produkt varierer fra år til år.
  • Konkurranseavgift fra 100-300,- tilkommer både konkurrerende – og oppvisningslag. Arrangør bestemmer prisen.
  • Lag som konkurrerer i NM/NCL vil bli fakturert ca. 2600,-, som inkluderer overnatting og mat. Eventuell busstransport kommer i tillegg med estimerte 150,- hver vei. Dette forutsetter at prisene er like som i fjor.

MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgift Oslo Cheer Team Galaxy: kr 200 per semester.


LISENS / FORSIKRING / MELDING AV SKADE
Lisens: kr 325 per år, gjelder kun for junior og seniorutøvere.
Junior og senior utøvere er forsikret gjennom Norges Amerikanske Idretters Forbund ved å ha betalt lisens.
Lisens må være betalt før man kan delta i konkurranser og andre arrangementer i regi av forbundet.
Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for å melde eventuelle skader.
Skademeldingsskjema og mer info om lisens og forsikring finner du her: http://amerikanskeidretter.no/forbund/#lisens-og-forsikring

Mini og peewee utøvere er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring, og trenger ikke å ha lisens.
Her kan du lese mer om NIFs barneidrettsforsikring: http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/


STØTTEMEDLEM
Dersom du ønsker å ha tale-/stemmerett på årsmøtene i klubben, må du være medlem/støttemedlem og over 16 år. Støttemedlemsskap koster kr 100 per år. Klubben får tilskudd fra forbundet i form av hodestøtte for alle støttemedlemmer. Skjema for støttemedlemsskap finner du her.