Lisens / Forsikring / Melding av skade

Junior/senior (fra og med fylte 13 år)
Lisens: kr 325 per år, gjelder kun for junior og seniorutøvere.
Junior og senior utøvere er forsikret gjennom Norges Amerikanske Idretters Forbund ved å ha betalt lisens.
Lisens må være betalt før man kan delta i konkurranser og andre arrangementer i regi av forbundet.
Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for å melde eventuelle skader.
Skademeldingsskjema og mer info om lisens og forsikring finner du her:
http://amerikanskeidretter.no/forbund/#forsikring

https://partner.agsforsikring.no/naif/

Lisens_forsikring


Mini/peewee
Mini og peewee utøvere er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring, og trenger ikke å ha lisens.
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.
Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for å melde eventuelle skader.
Skademeldingsskjema og mer info om NIFs barneidrettsforsikring finner du her:
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/