Lisens / Forsikring

Junior/senior (fra og med fylte 13 år)
Lisens: kr 475 per år fra august til juli, gjelder kun for junior og seniorutøvere.
Junior og senior utøvere er forsikret gjennom Norges Amerikanske Idretters Forbund ved å ha betalt lisens.
Lisens må være betalt før man kan delta i konkurranser og andre arrangementer i regi av forbundet.
Foreldre/foresatte/utøver er selv ansvarlig for å melde eventuelle skader.
Mer info om lisens og forsikring finner du her:
http://amerikanskeidretter.no/forbund/#forsikring

https://partner.agsforsikring.no/naif/

Lisens_forsikring


Mini/peewee
Mini- og ikke-konkurrerende peeweeutøvere er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring, og trenger ikke å ha denne typen lisens. Mini og ikke-konkurrerende peewee må dog løse en aktivitetslisens til forbundet på 125,- per år, august til juli.
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.
Foreldre/foresatte er selv ansvarlig for å melde eventuelle skader.
Skademeldingsskjema og mer info om NIFs barneidrettsforsikring finner du her:
http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/