Utmelding / Overgang

UTMELDING / OVERGANG
En utøver kan bare være medlem i en klubb av gangen. Utmelding / Overgang skjer ved å fylle ut og sende inn elektronisk utmeldingsskjema.
Ved overgang må også NAIFS overgangsskjema fylles ut. Dette finner du i skjemaet du kommer til når du har klikket på “Utmelding / Overgang”-knappen under her. Det er gammel klubb som setter i gang prosessen ved overgang. Dette for å unngå saker der overgang ikke kan godkjennes hvis det foreligger uoppgjort økonomiske forpliktelser til gammel klubb.
Det er mulig å bytte klubb i det definerte overgangsvinduet: 1. august til midnatt 30. september.

Klikk på riktig lag i listen under, så kommer du til utmeldingsskjemaet.