Politiattester

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret (NIF) har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.
Ordningen omfatter både ansatte, frivillige og andre som innehar en rolle/arbeidsoppgave for klubben, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Krav om politiattest gjelder for alle over 15 år.

Ansvarlig for politiattester i Galaxy er Hanne Holm-Lunder Markussen galaxyhanne@gmail.com


Søknadsprosedyre

 • Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post.
 • Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som fås ved henvendelse til “Ansvarlig for politiattester”, skal vedlegges søknaden.

Levering av søknad til Politiet

 • Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:
  https://attest.politi.no/
 • Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
  Søknad om politiattest
  Skjemaene sendes til:
  Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
  Postboks 113
  9951 Vardø
 • Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv, via Digipost.
 • Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

På Norges idrettsforbund sine nettsider kan du lese mer om politiattest for idrettslag.