Prøvetrening

Dersom du har utfordringer med å fylle ut eller sende inn skjema, bare kontakt oss på octmedlem@outlook.com med navn og fødselsår på utøveren som ønsker prøvetrening.