Prøvetrening

Dersom du har utfordringer med å fylle ut eller sende inn skjema, bare kontakt oss på 92 45 85 85 eller lasse.erik.hansen@gmail.com med navn og fødselsår på utøveren som ønsker prøvetrening.