Rutiner ved skade/melding av skade

Ingen i OCT Galaxy ønsker at utøvere skades på trening, men dette kan dessverre ikke unngås 100% i den sporten vi utøver. Derfor har vi følgende rutiner om/når en skade skulle oppstå:

 

  1. Skaden utredes av trener/hallvakt. Kan den behandles på stedet, eller er det mer alvorlig?
  2. Foresatte/ambulanse kontaktes om det besluttes at skaden er såpass alvorlig at den ikke kan behandles lokalt.
  3. Utøver/foresatte informeres om hvordan skaden skal meldes NAIF via skadeskjema. Alle junior- og seniorutøvere er dekket av forsikring via Forbundet gjennom betalt lisens. Mini og Peewee er dekket gjennom NIF.
  4. Styret informeres, da spesielt sportslig leder.
  5. Trener følger opp utøver/foresatte både mht tilfriskning, og eventuell tilrettelegging ved tilbakekomst på trening. 

Skademeldingsskjema finner du her