Utøverkontrakt

Alle utøvere på våre konkurranselag må lese og signere en utøverkontrakt hver sesong. Denne kontrakten samles så inn av lagleder, oppbevares ihht GDPR-regelverket, og destrueres ved endt sesong.

Formålet ved utøverkontrakten er å gjøre samtlige utøvere oppmerksomme på reglene som gjelder for å gå på et konkurranselag, og utøvere under 18 år må også ha foresattes signatur på denne.

Denne inkluderer også generelle regler innad i klubben, og er generelt en bevisstgjøring på klubbens regler og rutiner.